วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา

เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษามีพื้นฐานมาจากสถาบันการศึกษา จึงมีความผูกพันและให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาในสาขาอาชีพของตนเองเป็นอย่างมาก ทรัพยากรของบริษัทฯ จึงใช้เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีบำบัดน้ำและน้ำเสียของโลกภายนอก รวมถึงเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสะและถูกต้องกับสภาพท้องถิ่นของประเทศ

หัวข้อวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในความสนใจของบริษัทที่ปรึกษา (ทั้งอดีตและปัจจุบัน)

  • การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีไม่ใช้อากาศในการบำบัดน้ำเสีย
  •  การแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบ BNR แบบเชื้อผสม
  • การบำบัดน้ำเสียที่มี Hard COD เพื่อให้ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
  • การกำจัดแอลจีออกจากน้ำทิ้งของบ่อออกซิเดชัน
  • การพัฒนาวิธีเลี้ยงเชื้อเริ่มต้นสำหรับ Startup ระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ
  • การพัฒนา Limebed Technology สำหรับบำบัดน้ำเสียพีเอชต่ำ


Comments are closed.