บริการสาธารณะ

Public Services

กลุ่มบริษัท แซน.อี.68ฯ ยินดีสนับสนุน ร่วมมือ ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีน้ำและน้ำเสียต่างๆ เช่น

  • จัดหาเชื้อแบคทีเรียไม่ใช้อากาศให้ Pilot Plant ครั้งละประมาณ 10-20 ลิตร
  • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการสร้างและเดิน Pilot Plants
  • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย รวมทั้ง Pilot Plants ต่างๆ
  • จัดอบรมฟรีให้สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีบำบัดน้ำและน้ำเสีย รวมทั้งวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

 

นอกจากนี้ ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ ยินดีจะจัดการอบรมหรือสนทนาวิชาการในหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจให้กับนักวิชาการหรือที่ปรึกษาโดยจัดเป็นกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 10 คนต่อครั้ง) และจัดที่บริษัทฯ การอบรมหรือสนทนานี้ไม่มีค่าบริการ

 

Comments are closed.