งานแก้ไขปรับปรุงและฟื้นฟู

 • ปัญหาที่พบในระบบบำบัดน้ำเสียหลายๆแห่งก็คือการที่ระบบไม่มีประสิทธิภาพและน้ำทิ้งคุณภาพไม่ดีซึ่งอาจจะเกิดจากการออกแบบหรือการควบคุมที่ไม่ถูกต้องหรือการขยายตัวของโรงงานจนเกินขีดความสามารถของระบบแซน.อี.68 มีความชำนาญพิเศษในการปรับปรุงระบบซึ่งมีปัญหาดังกล่าวให้กลับมามีประสิทธิภาพดังต้องการโดยเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด

ปัญหาน้ำเสียที่ควรมาปรึกษากับ San.E.68

 • ปัญหา Sludge Bulking แบบมีตัวและแบบไม่มีตัว

 • ปัญหา Sludge Rising/ฟอง/สกัม/ครีม

 • ระบบไม่ใช้อากาศที่ไม่ทำงาน

 • ปัญหาฟองและสกัมในถังเติมอากาศ

 • ปัญหาฟองและสกัมในถังตกตะกอน

 • ถังเติมอากาศที่เลี้ยงเชื้อไม่ขึ้น

 • ระบบบำบัดเคมีที่ไม่ทำงาน

 • ปัญหาน้ำทิ้งที่มีค่าเกินมาตรฐาน

           COD สูงกว่า 120 มก./ล.

          BOD สูงกว่า 20 มก./ล.

          TDS สูงกว่า 3000 มก./ล.

          SS สูงกว่า 30 มก./ล.

 • น้ำเสียที่ไม่ธรรมดา

    • น้ำเสียที่มี Na + K >>> Ca + Mg

    • น้ำเสีย pH ต่ำมากๆ

    • น้ำเสียเข้มข้นสูงมาก

    • โรงงานแบตเตอรี่

    • โรงงานผลิตพลาสติกและเรซิน

    • ระบบบำบัดน้ำเสียที่เสียค่าใช้จ่ายแพงมาก

     ตัวอย่างการแก้ปัญหาสลัดจ์ล้นออกจาก
     ถังตกตะกอน

 

Comments are closed.